București. 7 noiembrie 2016. Durata rezidenţiatului creşte la mai multe specialităţii. De exemplu, la cardiologie durata creşte la 6 ani. Acest anunţ a fost făcut de Minsiterul Sănătăţii.
Concursul de rezidenţiat 2016 vine cu noutăţi pentru absolvenţii care îl promovează. Astfel, o serie de specialităţi a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. ”În opinia specialiştilor, majorarea este susţinută de faptul că şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene există o tendinţă generală în acest sens, tendinţă agreată şi de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti”, anunţă Ministerul Sănătăţii. Demersul de revizuire a duratelor de pregătire a fost susţinut şi de Colegiul Medicilor din România. Cîteva dintre specialităţile la care creşte durata rezidenţiatului sînt: chirurgie toracică (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie şi gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Cei interesaţi să consulte întreaga listă de specilităţi pot consulta Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Noi specialități medicale

O altă noutate este înfiinţarea specialităţilor care vizează patologia pediatrică. Au fost create noi specialităţi: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Curricula pentru acestor noi specialităţi este în curs de elaborare, avînd trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani, anunţă Ministerul Sănătăţii. Pentru medicina dentară s-a înfiinţat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, specialitatea de pedodonţie, cu o durată de pregătire de 3 ani. În acest an, concursul de rezidențiat, are loc pe 20 noiembrie.

LEAVE A REPLY