București, 29 noiembrie 2016. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare actul normativ pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996, informează Agerpres.
În cererea de reexaminare se critică faptul că textul nu stabilește criterii obiective care să permită evaluarea situației economice a persoanelor sau familiilor care pot solicita repartizarea de locuințe de sprijin. Președintele Iohannis argumentează în cererea de reexaminare transmisă că din ansamblul reglementării nou introduse rezultă lipsa de claritate și precizie a normelor juridice, aspecte de natură să afecteze principiul securității raporturilor juridice. Președintele arată că, potrivit Legii nr. 114/1996, au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie (art.42), titularul contractului de închiriere fiind obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere (art. 45). De asemenea, autoritatea administrației publice locale are obligația de a opera modificarea chiriei și a subvenției acordate, cuvenite proprietarului atunci când venitul net lunar pe familie s-a modificat.