București, 6 decembrie 2016. Abonamentele elevilor navetiști se decontează integral, începând din 23 noiembrie, anunță Ministerul Educației. E bine de precizat că abonamentele nu se decontează pentru perioada vacanțelor.

174 de lei pentru distanța maximă de 50 de kilometri

Decontarea integrală a abonamentelor emise de operatorii de transport rutier pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu se aplică începând cu 23 noiembrie 2016, transmite Ministerul Educației. Tarifele maxime pentru abonamentele acordate elevilor pot varia de la 10 lei (fără TVA) pentru distanța minimă de 3 kilometri la 174 de lei (fără TVA) pentru distanța maximă de 50 de kilometri. Abonamentul se emite și decontează pe distanța dintre localitatea de domiciliu a elevului și localitatea în care se află unitatea de învățământ. Decontarea abonamentelor pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu se face pe baza următorului calendar: între 1 și 4 ale lunii curente, elevii depun abonamentele emise pentru luna precedentă, între 5 și 8 ale lunii curente, conducătorul unității de învățământ transmite datele la inspectoratul școlar județean, iar între 9 și 10 ale lunii curente, ISJ transmite datele către Ministerul Educației Naționale. Ulterior, Ministerul Educației virează fondurile necesare efectuării plăților. Unitățile de învățământ decontează doar abonamente lunare, nu bilete emise zilnic în contul unui abonament. Decontarea abonamentelor se face numai pentru perioada cursurilor. Abonamentele nu se decontează pentru perioada vacanțelor.

125.000 de elevi au făcut naveta zilnic

Tarifele maxime pentru abonamentele de transport școlar sunt valabile până la 1 septembrie 2017. Ulterior, autoritățile competente în domeniu vor efectua o analiză amănunțită în vederea actualizării de Guvern a nivelului tarifelor în funcție de noile costuri ale companiilor de transport. Conform datelor existente la nivelul Ministerului Educației, în anul școlar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.