București, 8 decembrie 2016. Profesorii vor putea susține examenul de definitivat de mai mult de trei ori, dar contra cost după a treia încercare, a anunțat Ministerul Educației. Această noutate se găsește în modificările adoptate astăzi de Guvernul printr-o Ordonanță de Urgență care modifică Legea Educației Naționale.
În ceea ce privește învățământul preuniversitar, o primă măsură implică modalitatea de susținere a examenului de definitivat în sensul că o persoană îl poate susține de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiționată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației. De asemenea, persoanele care nu au promovat acest concurs se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar. Pentru candidații (cadre didactice debutante) care nu au dobândit definitivarea în învățământ și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care aceștia promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs național, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Actul normativ aprobat astăzi reglementează și forma de echivalare a gradului didactic I pentru personalul didactic care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițială și condițiile de vechime la catedră, de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ.

LEAVE A REPLY