București, 13 decembrie 2016. Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică, în perioada 13 – 16 decembrie, metodologia care reglementează organizarea și funcționarea învățământului profesional și tehnic dual, de stat, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform cadrului național al calificărilor. Acest anunț a fost făcut de Ministerul Educației.
Potrivit OUG 81/2016, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice: este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică; asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere. Proiectul de metodologie elaborat de Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) conține și două anexe: contractul de parteneriat și formular solicitare școlarizare. Aici puteți consulta proiectul de metodologie. Opiniile și sugestiile pot fi trimise pe e-mail la adresa dual@tvet.ro.