București, 1 ianuarie 2017. De astăzi, 1 ianuarie 2017, Legea privind Statutul rezerviștilor voluntari a intrat în vigoare. Normele de aplicare a legii urmează să fie emise în termen de cel mult 90 de zile, după care Ministerul Apărării Naționale (MApN) va încheia contracte cu aproximativ 2.900 de rezerviști voluntari, arată cei de la Gândul.
MApN anunță că în acest moment nu se pune problema reluării stagiului militar obligatoriu și că voluntarii rezerviști urmează să primească, pe toată perioada în care vor beneficia de acest statut, 10 la sută din salariul de bază. Totodată, normele metodologice de aplicare a Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari sunt în curs de finalizare și vor intra în vigoare în primul trimestru din anul 2017, MApN urmând să încheie contracte cu aproximativ 2.900 de rezerviști voluntari, din care circa 2.300 de soldați și gradați, 400 de subofițeri și maiștri militari și 200 de ofițeri. Orientarea se face către tineri care nu au formație militară anterioară dar care sunt trecuți printr-un sistem de formare menit să le ofere cunoștinţele necesare pentru a fi apți să utilizeze tehnica militară prezentă.

Primul contract se încheie pe o perioadă de patru ani

Astfel, pentru a putea fi recrutați, rezerviștii voluntari trebui să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, să nu facă parte din organizații interzise de legislația română, să nu aparțină unor culte care contravin normelor de păstrare a ordinii publice sau care încalcă bunele moravuri, să cunoască limba română și să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani. După semnarea contractului, pe durata programului de instruire inițială, participanții au aceleași drepturi și îndatoriri cu ale soldaților profesioniști în activitate. Cei care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire inițială. La finalul perioadei de pregătire, participanții depun jurământul militar. Primul contract se încheie pe o perioadă de patru ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum trei ani, având în vedere încadrarea în clasele de evidență ca rezervist stabilite de lege. La încetarea contractului, rezerviștii voluntari sunt trecuți în poziția de rezervist, în rezerva de mobilizare, în condițiile legii.