București. 28 ianuarie 2017. Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au lansat în consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Consultarea se va derula până pe 13 februarie 2017.
Conform Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar – planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe școlare avizate de comisiile naționale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiștilor și a practicienilor din domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari și altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII, arată Ministerul Educației în comunicatul transmis.
Calendarul dezvoltării curriculare se prezintă astfel: în perioada 13-16 februarie datele colectate în procesul de consultare vor fi prelucrate și transmise către grupurile de lucru. Între 16-22 februarie va avea loc integrarea propunerilor și transmiterea către ISE a proiectelor finale de programe școlare, iar în intervalul 23-28 februarie va avea loc verificarea finală a programelor. Între 28 februarie și 1 martie, va fi semnat și transmis către Monitorul Oficial ordinul de ministru care va aproba noile programe școlare pentru ciclul gimnazial.