București. 7 februarie 2017. După ce au primit, de la 1 februarie, călătorii nelimitate cu trenul, iată că din semestrul II al anului universitar în curs vor fi mai mulți bani pentru burse, anunță Ministerul Educației.
Subvenția alocată de Ministerul Educației Naționale pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților înregistrează o creștere de la 83 lei/student bugetat/lună la 201 lei/student bugetat/lună, începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017. Această măsură a condus la o creștere a bugetului, la capitolul asistență socială, cu 300 milioane de lei față de sumele alocate anul trecut în acest scop. Bursele se acordă pe perioada derulării tuturor activităților didactice iar numărul beneficiarilor depășește 150.000 de student.

Gratuit pe tren

”Condițiile de eligibilitate pentru a intra în posesia burselor, precum și sumele repartizate în funcție de fiecare tip de bursă (performanță, merit, studiu, socială) sunt stabilite de senatele universitare, în conformitate cu prevederile Legii Educației și cu regulamentele proprii. În același context, reamintim că începând cu 1 februarie, potrivit unei hotărâri de Guvern, studenții români și străini din învățământul universitar cu frecvență – licență, master, doctorat – au gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe toată durata anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor. Beneficiază de această măsură 464.273 de studenți, indiferent de vârstă, cu condiția să fie înmatriculați în instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu”, anunță Ministerul Educației în comunicatul transmis.

Abonamente de călătorie

Eliberarea legitimațiilor gratuite de călătorie, cât și a abonamentelor lunare gratuite se face astfel: până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere la transport, respectiv a unui act de identitate (carte de identitate sau pașaport); după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât și a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pașaport; până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenții care nu au beneficiat de legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverințe eliberate de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați.
De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Reduceri la metrou

În ceea ce privește transportul cu metroul pentru studenți, s-a decis diversificarea ofertei tarifare, aceasta incluzând, pe lângă abonamentul lunar cu reducere 50%, în primă fază, și restul de titluri de transport: 2 călătorii, 10 călătorii, abonament săptămânal, abonament 1 zi, cu reducere 50%, în faza a II-a, mai exact începând cu 1 iulie 2018. Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul pe tot parcursul anului universitar. Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de călătorie cu metroul. Suma alocată bugetului Ministerului Transporturilor pentru decontarea facilităților la transportul pe calea ferată și cu metroul a elevilor și studenților este de 200 milioane lei.