București. 8 februarie 2017. Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 aprobat de Parlamentul României, CNAS va dispune de fonduri de 28,81 miliarde lei, cu 2,72 miliarde lei mai mult decât în anul precedent (+10,42%), se arată în comunicatul de presă transmis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cu toate astea, se diminuează fondurile alocate prestațiilor medicale acordate în baza documentelor internaționale.

fonduri suplimentare

Fondurile suplimentare vor fi direcționate către toate capitolele de cheltuieli pentru sănătate, astfel: pentru produsele farmaceutice, materialele sanitare specifice și dispozitivele farmaceutice este prevăzută o creștere de 3,48%. Fondurile suplimentare vor fi direcționate spre medicamentele utilizate în programele naționale cu scop curativ (+24,14%), materialele sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ (+8,58%), serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală (+6,90%) și dispozitivele medicale (+6,88%); pentru serviciile medicale în ambulatoriu este prevăzută o creștere de 9,89%. Creșterea va viza atât asistența medicală primară (+8,33%) și cea clinică de specialitate (+13,25%), cât și serviciile paraclinice (+9,36%), cele stomatologice (+5,96%) și cele din centrele medicale multifuncționale (+14,47%); pentru serviciile unităților sanitare cu paturi este prevăzută o creștere de 5,63%; pentru îngrijirile medicale la domiciliu este prevăzută o creștere de 14,49%. Totodată, vor crește și transferurile de la bugetul de stat necesare acoperirii majorărilor salariale din unitățile sanitare cu paturi, prevăzute de Legea 250/2016.

Credite de angajament

Se diminuează însă cu 34,77% fondurile alocate prestațiilor medicale acordate în baza documentelor internaționale, deoarece a fost depășit vârful de plată a obligațiilor financiare scadente, se mai arată în comunicatul transmis. Totodată, CNAS este autorizată să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. Aceste credite de angajament vor permite finalizarea negocierilor demarate pentru ariile terapeutice oncologie și hepatite virale cronice. „Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe anul 2017 este construit echilibrat, iar majorarea finanțării cheltuielilor se bazează pe estimarea creșterii veniturilor din contribuțiile de asigurări de sănătate și va permite un acces mai bun al asiguraților la serviciile de sănătate ”, a declarat Radu Gheorghe Țibichi, președintele CNAS.