București. 19 februarie 2017. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a postat pe site-ul instituției, pentru dezbatere publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea formularelor de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru 24 de medicamente care se acordă în prezent cu viza comisiilor de specialiști ale CNAS.
Potrivit CNAS, formularele vor fi completate de medicii prescriptori după data desființării comisiilor de specialiști (1 martie) și vor fi transmise în format electronic către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), ca modalitate de verificare a încadrării pacientului respectiv în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor menționate. ”Supunerea spre dezbatere publică a proiectului acestui ordin reprezintă un pas important spre înlocuirea actualului mecanism birocratic de aprobare a unor tratamente scumpe prin intermediul comisiilor de specialiști cu un mecanism rapid, care va permite reducerea timpului dintre diagnosticare și începerea tratamentului, în beneficiul asiguraților. Totodată, formularele de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice vor reprezenta un sprijin pentru medicii prescriptori, în condițiile în care după data de 1 martie întreaga responsabilitate a prescrierii medicamentelor respective va reveni medicilor respectivi”, arată CNAS. Formularele vor constitui și un instrument de monitorizare și control al evoluției costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS, necesar în condițiile în care prețul unui singur medicament de acest fel poate ajunge până la 200.000 lei. Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site-ul cnas.ro.