București. 6 martie 2017. Ministerul Educație anunță că în anul școlar 2017 – 2018 fondul total alocat pentru achiziționarea manualelor școlare retipărite destinate claselor VI-XII este de 33.573.991 lei. Procesul de completare a stocurilor de manuale școlare retipărite destinate claselor VI – XII, pentru anul școlar 2017 – 2018, se termină în luna iulie, când unitățile de învățământ ar trebui să le primească.

Calendarul procesului de completare a stocurilor de manuale

Astfel, în perioada 6 martie – 10 martie 2017 are loc transmiterea, de către fiecare inspectorat școlar, a formularelor de comandă către unitățile de învățământ din subordine. Fiecare unitate de învățământ trebuie să întocmească formularele de comandă, completate în format electronic și imprimat, cu semnătura directorului unității de învățământ. Întocmirea acestor formulare de comandă se realizează luând în considerare: stocurile de manuale școlare existente în unitățile de învățământ; lista manualelor școlare cuprinsă în „Catalogul manualelor școlare valabile în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018”; prevederile prezentului ordin al MEN (Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.398/28.02.2016 privind completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, prin achiziționarea manualelor școlare retipărite) și priorităților stipulate; monitorizarea, de către fiecare inspectorat școlar, a corectitudinii întocmirii/actualizării bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale școlare/necesarului de manuale școlare pentru unitățile de învățământ.
În perioada 13 martie – 17 martie 2017 are loc centralizarea, de către fiecare inspectorat școlar, a formularelor de comandă obținute de la unitățile de învățământ și contabilizarea datelor pe discipline și edituri. Ulterior, în perioada 20 martie – 24 martie 2017 – derularea, de către fiecare inspectorat școlar și de către edituri, a procedurilor legale pentru încheierea contractelor de retipărire a manualelor școlare. În perioada 27 martie – 16 iunie 2017 – retipărirea, de către edituri, a manualelor școlare. Mai apoi, în perioada 19 iunie – 30 iunie 2017 – difuzarea, de către edituri, a manualelor școlare retipărite către depozitele de carte școlară ale inspectoratelor. În final în perioada 3 iulie – 14 iulie 2017 – distribuirea, de către fiecare inspectorat școlar, a manualelor școlare retipărite către unitățile de învățământ.

Stadiu avansat de uzură

În anul școlar 2017-2018, fondurile bugetare alocate de Ministerul Educației Naționale sunt utilizate pentru achiziționarea manualelor școlare retipărite pentru clasele VI-XII astfel: pentru elevii cu deficiențe de vedere; pentru clasa a VI-a, în proporție de maximum 15% din totalul elevilor înscriși; pentru clasele VII-X, în proporție de maximum 30% din totalul elevilor înscriși; pentru clasele a XI-a și a XII-a, în proporție de 10% din totalul elevilor înscriși, cu condiția ca numărul de elevi înscriși în ciclul superior al liceului să nu fi scăzut cu mai mult de 10% față de anul școlar 2016-2017; pentru clasele a XI-a și a XII-a din unitățile de învățământ care nu au efectuat comenzi în anul școlar 2016-2017, achiziționarea de manuale școlare retipărite se va realiza în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă. În procesul de completare a stocurilor de manuale școlare, prin retipăriri, fiecare unitate de învățământ respectă, cu prioritate, următoarele criterii de selecționare a manualelor școlare ce urmează a fi achiziționate: înlocuirea manualelor școlare aflate în stadiu avansat de uzură; retipărirea manualelor școlare pentru învățământul gimnazial la disciplinele limba și literatura română; matematică; limba și literatura maternă (pentru clasele care studiază în limbile materne); asigurarea manualelor școlare care nu fac obiectul recartărilor.

LEAVE A REPLY