Argeș. 29 iunie 2017. Pe 12 iulie are loc examenul scris de titularizare. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota şapte atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. În Argeș s-au înscris 942 de candidați.
În data de 12 iulie 2017, se va organiza, la nivel naţional concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2017. La nivelul judeţului Argeş s-au înscris 942 candidați, care vor susține examen pentru 45 discipline concurs, a anunțat astăzi în ședința Colegiului Prefectural inspectorul școlar general al ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu. Dintre aceștia, conform prevederilor metodologice, 854 candidați au susținut inspecție la clasă, 74 candidați proba practică si 9 candidați atât inspecție la clasă, cât şi proba practică.
S-au constituit 3 centre de concurs: COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEŞTI – C1; LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI – C 2; COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” PITESTI – C3. În toate centrele de concurs comisiile de organizare și desfășurare sunt formate din inspectori școlari, directori de unități școlare şi informaticieni, asistenţa fiind asigurată de un număr aproximativ de 70 cadre didactice/ centru concurs.