București. 3 iulie 2017. Repartizarea computerizată în învățământul liceal va avea loc pe 12 iulie. Ulterior, pe 13 iulie 2017, are loc afișarea de către fiecare unitate din învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate. Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați se va face între 13 și 17 iulie.
Dea stăzi, 3 iulie, până pe data de 6 iulie 2017 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea. Tot în această perioadă are loc introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). Ponderea mediei de la Evaluarea Națională crește de la 75% la 80%, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% din media de admitere în clasa a IX-a. Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017 – 2018, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidatii care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării computerizate pot fi repartizați de către comisiile de admitere județene/a municipiului București pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.