Bucureşti. 16 august 2017. Ministerul Educației Naționale a transmis astăzi un comunicat de presă în care anunță concluziile verificărilor efectuate în legătură cu aspectele de legalitate privind organizarea unui concurs la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
”Urmare a informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la organizarea și desfășurarea unui concurs în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, în vederea ocupării pe perioadă determinată a postului de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ministerul Educației Naționale a solicitat universității în cauză să transmită detalii și documente în acest sens”, arată cei de la Ministerul Educației.
Potrivit sursei citate, după analiza punctului de vedere și a documentelor comunicate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, reies următoarele aspecte: Prin Hotărârea Senatului nr. 6 din data de 27.03.2014, a fost adoptată Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conform articolului 8 al acestui document, pentru postul de asistent universitar erau aplicabile următoarele condiții : „(a) deținerea titlului de doctor în domeniul postului sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universității, pe domenii (…)”. În data de 30.03.2017, prin Hotărârea Senatului nr. 6, articolul 8 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se modifică în sensul în care pentru postul de asistent universitar se aplică următoarele condiții: „(a) deținerea titlului de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează sau statutul de student doctorand; (b) îndeplinirea standardelor Universității, pe domenii (…)”. Postul de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele (perioadă determinată), scos la concurs de Facultatea de Drept, nu este unul interdisciplinar, acesta încadrându-se, potrivit Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul 2016-2017, în domeniul unic de studii universitare de doctorat/master: Drept.
Candidatul pentru acest post s-a înscris în cadrul perioadei de înscriere prevăzute de calendarul universității. Îndeplinirea condițiilor de legalitate privind înscrierea a fost certificată prin emiterea avizului de legalitate, comunicat în termen. În acest context, în baza principiilor statuate de lege cu privire la autonomia şi responsabilitatea universităţilor, Ministerul Educației Naționale apreciază următoarele: Candidatul înscris pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 71, scos la concurs de Facultatea de Drept în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, a îndeplinit atât cerințele generale, cât și cele specifice; Candidatului i se aplică condiția de deținere a titlului de doctor în domeniul specific postului, prevăzută de articolul 8 din metodologie, postul nefiind unul interdisciplinar. Candidatul deține titlul de doctor în domeniul de doctorat „Drept”;
Candidatul s-a înscris la concurs în interiorul calendarului de înscriere și îndeplinea condițiile de înscriere pentru ambele variante ale articolului 8 din metodologie (atât cea din 2014, cât și cea din 2017). Prin urmare, Ministerul Educației Naționale consideră că acest concurs a fost organizat și s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.