București. 24 august 2017 Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, Departamentul va funcționa ca o structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atribuțiilor și structurilor în domeniul strategiilor guvernamentale din cadrul SGG, precum și a numărului de posturi și a personalului aferent.

Conform actului normativ, Departamentul are ca obiective principale de activitate: fundamentarea strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental pe baza analizelor specifice, precum și sprijinirea cunoașterii și înțelegerii de către publicul intern și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale din țară și străinătate.
Departamentul va fi condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

LEAVE A REPLY