Pitești. 22 septembrie 2017. Ministrul Cercetării și Inovării, Puiu Lucian Georgescu, a vizitat astăzi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură de la Ștefănești, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni și Universitatea din Pitești, unde a și susținut o conferință de presă. La conferința susținută a participat fostul ministru de resort, senatorul de Argeş, profesorul universitar Şerban Valeca, rectorul UPIT, Dumitru Chirleşan şi preşedinta Senatului, Mihaela Diaconu, alte cadre universitare, dar și reprezentanți de la ICN (printre care și managerul proiectului ALFRED).
În ceea ce privește domeniul Cercetării, acesta începe să se mişte şi implicit creşte şi finanţarea de la 1,8 miliarde din bugetul naţional pentru 2017, la circa 2 miliarde previzionate în 2018. Şerban Valeca, a explicat că se fac paşi susţinuţi pentru a atinge cei 1% din PIB atribuiţi domeniului din bugetul de stat. Însă sunt necesare efoturi concertete pentru a reuşi să se atingă cei 2% obţinuţi pentru Cercetare din fonduri private, astfel încât bugetul total să ajungă la 3% din PIB, aşa cum este ținta europeană. În privinţa celor două institute din judeţ, Mărăcineni şi Ştefăneşti, unde ministrul, însoţit de Şerban Valeca, a fost în vizită înainte de a ajunge la Universitate, proiectele de cercetare pentru care au cerut finanţare au trecut de primele etape de selecţie.