Pitești. 7 noiembrie 2017. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeş a efectuat 169 de controale în luna octombrie. Astfel, potrivit celor de la ITM Argeș, la 14 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 25 de persoane.
În urma acestor controale au fost aplicate 15 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 470.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază. În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 207 de controale. Au fost aplicate  un numar de 19 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 64.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: exploatare forestieră, întreținere și reparații auto; construcţii, lucrări instalații electrice.