Argeș. 06 decembrie 2017. Începând cu data de 01.01.2018, prin H.G. nr.846/29 noiembrie 2017, cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată este majorat de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 de ore, în medie pe lună, reprezentând 11,40 lei/oră, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș. Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.